Aanmelden2020-01-16T17:19:14+00:00

Aanmelden

Kickboksen 1x pwKickboksen 2x pwKickboksen onbeperktKickboksen en groepstraining onbeperktKickboksen jeugd 1x pw (tm 14 jaar)Kickboksen jeugd 2x pw (tm 14 jaar)Kickboksen jeugd onbeperkt (tm 14 jaar)PrivetrainingInschrijfgeld 1 malige betaling

Betaling SEPA incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kickboxing Barneveld om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Onze bijgaande algemene voorwaarden zijn op deze inschrijving en het abonnement van toepassing en ondergetekende gaat daarmee akkoord.